De Stichting Kulturhus Haaksbergen is bestaat sinds 1 januari 2014 en  is ontstaan uit de fusie tussen de Stichting Bibliotheek Haaksbergen en de Stichting Kulturhus’ t Iemenschoer.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij bieden de burgers van Haaksbergen een aantrekkelijk, gevarieerd, actueel en kwalitatief hoogwaardig aanbod van diensten en activiteiten op het gebied van informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning, waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van onze bezoekers, leden en klanten.

Waaruit bestaat ons Kulturhus?
Het Kulturhus kent verschillende onderdelen die onderling nauw samenwerken:
- Theater De Kappen
- Bibliotheek Haaksbergen
- Kunstzaal Haaksbergen
- Filmhuis

ALGEMENE VOORWAARDEN:
algemene_voorwaarden_Kulturhus_Haaksbergen_1_juni_2018.pdf

PRIVACY STATEMENT:
Privacy_Statement_SKH_DEF.pdf

STATUTEN
Statutenkulturhushaaksbergen.pdf

Hoe kunt u ons bereiken?
Het Kulturhus biedt haar activiteiten aan op twee locaties: de Bibliotheek en Theater De Kappen. Op beide locaties bent u van harte welkom, staat de koffie klaar en valt altijd wel iets te beleven. Loop eens bij ons binnen en kijk zelf wat het Kulturhus u te bieden heeft! Klik hier voor de contactgegevens.

De 9 principes van de Governance Code Cultuur
De Stichting Kulturhus Haaksbergen onderschrijft de 9 principes van de Governance Code Cultuur.

Bestuursmodel
De Stichting werkt met een Raad van Toezicht model. Het bestuur bestaat uit één directeur – bestuurder. De interim directeur is dhr J. Langelaar.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen: twee personen hebben zitting in de Raad van Toezicht vanuit de Raad van Toezicht vanuit de voormalige Stichting Kulturhus ‘t Iemenschoer, twee personen hebben zitting in de Raad van Toezicht vanuit het Stichtingsbestuur van de voormalige Stichting bibliotheek Haaksbergen.
Sinds 1 januari 2014 is een voorzitter aangetrokken van buiten beide onderliggende organisaties.

Leden:
De heer P.S.L . Molema (voorzitter)
De heer W.F.M. Roetenberg
De heer W.L. Slingerland
De heer J.H. ten Voorde

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en bespreekt het besturingsmodel en voert een zelfevaluatie uit.